Tổ chức Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 -2024)

Cập nhật: Thứ tư, 19/06/2024
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND tổ chức Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024).
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 -2024) là dịp giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung giá trị cốt lõi, những lời căn dặn ân cần, sâu sắc trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong những dịp Bác về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình. Trên cơ sở đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tạo nên những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tiếp tục khẳng định những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được sau 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm thực hiện lời dạy của Bác khi Người về thăm Ninh Bình.

Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2024) được tổ chức dự kiến vào 8h00’, ngày 14/10/2024 tại Nhà hát tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình và được Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

UBND tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được sau 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm thực hiện lời dạy của Bác khi Người về thăm Ninh Bình; tự hào về sự quan tâm ân cần, sâu sắc của Bác qua những lần Bác về thăm Ninh Bình và viết thư thăm hỏi, khen ngợi, động viên khích lệ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình; Tuyên truyền các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh trong đợt kỷ niệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định khát vọng, quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Tháng 9, 10/2024. Trọng tâm vào tháng 10/2024

Ngoài ra, Tỉnh còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trưng bày, triển lãm… trong dịp kỷ niệm (tháng 9, 10/2024).

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động và chương trình kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức, có sức lan tỏa sâu rộng và mang tính giáo dục cao. Tổ chức hoạt động kỷ niệm thực hiện theo các quy định hiện hành, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 121/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Minh Huế