Ngày 28/12/2022, HĐND xã Đồng Phong, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ V, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Cập nhật: Thứ năm, 29/12/2022

Ngày 28/12/2022, HĐND xã Đồng Phong, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ V, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí: Bùi Trần Dự - HUV, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và 21 đại biểu HĐND xã tham dự.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Đồng Phong xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả công tác của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Trần Dự - HUV, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí đề nghị thời gian tới Thường trực HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 06 Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023; về việc quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã, nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Nhà hội trường UBND xã Đồng Phon ./.

                                                                                                   

 Người viết bài: Đ/c Lưu Thị Hương. Văn phòng HĐND UBND xã.