Sản phẩm địa phương

Ổi Đồng Phong, sản phẩm OCOP tiềm năng

Cập nhật: Thứ hai, 01/08/2022

Những năm gần đây, cây ổi trở thành cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Đây cũng là sản phẩm được huyện chọn là sản phẩm OCOP trong năm 2022.

HTX cánh đồng xanh Nho Quan

Cập nhật: Thứ năm, 05/08/2021

HTX chăn nuôi thủy sản xã Đồng Phong

Cập nhật: Thứ năm, 05/08/2021

HTX chăn nuôi gà lai Đông Tảo Phong Thành

Cập nhật: Thứ năm, 05/08/2021

HTX cây ăn trái xã Đồng Phong

Cập nhật: Thứ năm, 05/08/2021