Liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHONG - HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH

Trưởng ban biên tập: Đ/c Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  0229.3866.071