Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cá của tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Đồng Phong

Cập nhật: Thứ tư, 22/07/2020

Phát triển thủy sản đang trở thành ngành kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với quá trình phát triển quy mô, hình thức quản lý cũng là vấn đề đáng quan tâm, trong đó mô hình Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đã phát triển, đang có cơ hội mở rộng. Mô hình này phù hợp với xu thế sản xuất quy mô lớn, an toàn, bền vững.

(Hình ảnh mô hình nuôi cá của thành viên trong tổ hợp tác)

Năm 2017, Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Đồng Phong thành lập với 6 thành viên với mục tiêu giảm chi phí đầu vào và quan trọng hơn giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn đồng thời mở rộng môi trường phát triển kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Trước khi vào vụ sản xuất Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Đồng Phong tìm đối tác ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm khi thu hoạch; trên cơ sở đó Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đứng ra ký hợp đồng mua thức ăn cho cá, cá giống và thống nhất phương án sản xuất theo hình thức gối vụ liên tục.

Sau 4 năm đi vào hoạt động Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã đã đem lại hiệu quả với tổng doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng/năm. Theo tính toán, với diện tích hơn 4,9 ha ao nuôi cá của thành viên thì năm 2020 sản lượng cá thịt ước đạt trên 30 tấn các loại, tăng so với năm 2019 là 3 tấn.

Sự thành công của Tổ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Đồng Phong sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.