Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã: Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại liên hệ
1
Bùi Trần Dự
Chủ tịch UBND xã
0912.039.233
2
Lưu Văn Định
Phó chủ tịch UBND xã
0912.771.687
3
Nguyễn Việt Anh
Trưởng Công an xã
0961.738.626
4
Ngô Quốc Khánh
CHT BCH Quân sự xã
0946.894.221