Sáng ngày 15/5/2024 Đảng bộ xã Đồng Phong tổ chức lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đợt 19/5/2024.

Cập nhật: Thứ tư, 15/05/2024

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG PHONG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19/5/2024 VÀ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI VIẾT "TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG" CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌN

Sáng ngày 15/5/2024 Đảng bộ xã Đồng Phong tổ chức lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đợt 19/5/2024.

          Trong đợt 19/5/2024, Đảng bộ xã Đồng Phong có 14 đồng chí đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

          Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bùi Trần Dự – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên.

          Các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đảng ghi nhận, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của Đảng, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, suốt đời trung thành với Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

 Cũng trong sáng ngày 19/5/2024 Đảng ủy xã Đồng Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giới thiệu nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Trần Dự – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giới thiệu nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những hình ảnh trong lễ trao tặng huy hiệu đảng

Người thực hiện: Đ/C Lưu Thị Hương, văn phòng Đảng Ủy