Chiều 14/3/2024, Đảng ủy xã Đồng Phong tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ xã.

Cập nhật: Thứ năm, 14/03/2024

 Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đ/c UV BCH Đảng bộ xã, bí thư các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Quân sự.

Thực hiện hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, chiều ngày 14/3/2024. Đảng ủy xã Đồng Phong đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã trực thuộc Đảng bộ xã Đồng Phong gồm 9 đảng viên, chỉ định đồng chí Bùi Trần Dự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định cho Chi bộ Quân sự xã

Sau khi thành lập, Chi bộ Quân sự xã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, ban hành chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc thành lập Chi bộ Quân sự xã là hết sức cần thiết nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những hình ảnh trong buổi chao quyết định.

Thực hiện Đ/c Lưu Thị Hương - VPĐU