UBND xã Đồng Phong hướng dẫn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến qua cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 12/04/2022

               Sử dụng DVCTT là bước tiến mới trong cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi sử dụng DVCTT, người dân và doanh nghiệp sẽ tăng tính công khai, minh mạch của TTHC. Việc gửi hồ sơ qua DVCTT còn giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn giải quyết TTHC, người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước nhận phiếu theo thứ tự và chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ để xử lý. Nhưng nay, khi sử dụng DVCTT, mọi việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ của mình.

             Vì vậy, Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc truy cập, thao tác các bước, trình tự nộp và giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình. UBND xã Đồng Phong hướng dẫn  thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến TTHC cụ thể như sau:

                                                                                                           Như vậy, chỉ với các bước đơn giản, người dân và doanh nghiệp đã có thể đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến mà không phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính để giải quyết.