CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã Đồng Phong: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Cập nhật: Thứ bảy, 25/12/2021

UBND xã Đồng Phong đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Cập nhật: Thứ sáu, 16/07/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021

Cập nhật: Thứ ba, 02/02/2021

Nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021