Ảnh tượng Bác Ảnh UBND xã
Thư viện hình ảnh
Thông điệp 5K của Bộ y tế
Vườn ổi của ông Bùi Văn Cường - thôn Liêu Thượng
Trang trại cá của chị Bùi Thị Vinh - Thôn Trung Tâm
Lễ trao Huy hiệu đảng 02/9/2020
Hình ảnh Đại hội đại biểu xã Đồng Phong lần thứ XXIV
Lễ công bố xã Đồng Phong về đích Nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 7/2020